LocusEmergency

En robust og fremtidsrettet plattform for alle nødsentraler.

LocusEmergency er en helhetlig systemløsning for mottak, registrering og håndtering av alle typer telefon- og alarmhenvendelser til nødsentralen. Locus Emergency gir en optimal håndtering av alle henvendelser gjennom gode vertøy for beslutningsstøtte. Operatør får god veiledning og forslag til tiltak basert på tilgjengelig informasjon i systemet.

Egenskaper

Hovedfunksjoner:
 • Mottak av samtaler og alarmer
 • Registrering
 • Flåtestyring – god oversikt for koordinering av rett ressurs
 • Geografisk informasjon
 • Beslutningsstøtteverktøy
 • Oppdragsinformasjon til ressurser
 • Informasjonsdeling og samhandling ved store hendelser
 • Integrasjoner til eksterne systemer
 • Locus Emergency støtter samfunnskritiske hendelser og operasjoner der krav til høy tilgjengelighet er av avgjørende betydning. LocusEmergency utvikles i takt med nye oppgaver, nye behov og nye teknologiske muligheter.
 • LocusEmergency leveres til 110, 112 og 113- sentralene i Norge.
 • Locus Solutions har lang erfaring med utvikling, leveranse og vedlikehold av løsninger for nødetatene i Norge.

Oppdag våre offentlige sikkerhet og nødløsninger

Ta kontakt med oss i dag!