LocusEmergency

En robust och framtidsorienterad plattform för alla nödcentraler.

LocusEmergency är en heltäckande systemlösning för mottagning, registrering och hantering av alla typer av telefonkontakt och larm till nödcentralen. Locus Emergency ger optimal hantering av alla förfrågningar med pålitliga verktyg för beslutsstöd. Operatören får trygg vägledning och förslag på åtgärder baserat på tillgänglig information i systemet.

Egenskaper

Huvudfunktioner:
 • Mottagning av samtal och larm
 • Registrering
 • Flotthantering – god överblick för koordinering av rätt resurs
 • Geografisk information
 • Beslutsstödsverktyg
 • Uppdragsinformation till resurser
 • Informationsdelning och samordnade insatser vid stora händelser
 • Integration med externa system
 • Locus Emergency ger stöd vid samhällskritiska händelser och insatser där kraven på hög tillgänglighet är av avgörande betydelse. LocusEmergency utvecklas i takt med nya uppgifter, nya behov och nya tekniska landvinningar.
 • LocusEmergency levereras till 110, 112 och 113-centralerna i Norge.
 • Locus Solutions har lång erfarenhet av utveckling, leverans och underhåll av lösningar för räddningstjänsterna i Norge.

Upptäck våra lösningar för allmän säkerhet och nödsituationer

Kontakta oss idag!