oktober 21, 2023
Hold deg oppdatert på logistisk transformasjon Del av

Hold deg oppdatert på logistisk transformasjon Del 2 av 2

Som en pragmatisk eier av en bedrift i transport- og logistikk-bransjen kan du godt ha vegret deg for digitalisering pga. det du ser på som betydelige investeringer og risiko for forstyrrelser og pga. tiden det tar å få gevinst fra investeringer. Men dette holder dere tilbake nå. Å fortsatt stole på tidsineffektive, feilutsatte papirbaserte planleggingssystemer som ikke kan deles med tredjepart, i 2022/23 er bare forretningsmessig uklokt. I stedet får du tilgang til en ny verden av digital effektivitet via nettleseren din med Log:Nett EDI.