Om Oss

Nødetatene og logistikknæringen er avhengig av høy tilgjengelighet, effektiv kommunikasjon og god sikkerhet. Derfor velger de IT-løsninger utviklet av Locus Solutions.

Siden 1991 har Locus Solutions utviklet og levert forretningskritiske IT-løsninger av høy kvalitet til nødetater, sikkerhetsselskaper og transportnæringen. Her i Locus vet vi at tiden er knapp når ulykken først er ute. Derfor er vi stolte av å kunne levere teknologi som bidrar til å redde liv – hver eneste dag, hver eneste time.

TMS

Transportnæringen er avhengig av best mulig vareflyt for å få levert riktige produkter til riktig tid. Derfor har Locus utviklet det avanserte transportsporingssystemet TransFleet TMS. Her får kundene en total oversikt over varestrømmen, både på inngående og utgående logistikk. Løsningen gir en kontinuerlig oversikt og tilbakemelding på transporten, noe som gir deg muligheten til å løse eventuelle problemer før de oppstår. TransFleet TMS gir effektiv støtte for planlegging, sporing og oppføling av transporttjenester. Løsningen kan integreres med ditt eksisterende ERP, WMS og økonomisystemer.

Public Safety

Et hjerteinfarkt. En bilulykke. Et hus i brann. Krevende situasjoner tvinger nødetatene til å handle raskt – og da er flyten av riktig informasjon kritisk. 

Locus utvikler effektive systemløsninger med integrert beslutningsstøtte som hjelper AMK, legevakt, brannvesen og andre utrykningskjøretøy i kampen mot klokka. 

Våre løsninger kan enkelt tilpasses ulike krav og behov; det de har til felles er at de er bygd på moderne teknologi som stiller høye krav til stabilitet, skalerbarhet og brukervennlighet. Våre utviklere har spesialkompetanse innen:
•    Integrasjoner
•    Geografiske informasjonssystemer
•    Systemdesign
•    Sikkerhet
•    Mobil kommunikasjon
•    Behovsanalyser 

Vårt hovedkontor er lokalisert i Sandefjord.