LocusMobile

Effektiv kommunikasjon mellom nødsentralen og utrykkende enhet.

LocusMobile mottar oppdragsinformasjon fra nødsentralene og benyttes hovedsakelig av brannmannskaper, ambulansetjeneste, legevaktsleger og frivillige organisasjoner i Norge. Oppdragsinformasjonen oppdateres fortløpende og gir eksakt og detaljert beskrivelse om en hendelse. Sentralen har samtidig god oversikt over alle mobile enheter i LocusEmergency, med posisjon og status på oppdragene.

Fordeler

Noen av de viktigste fordelene med LocusMobile:

  • Viser detaljert oppdragsinformasjon
  • Håndterer flere oppdrag samtidig
  • Detaljerte kart for navigasjon
  • Navigasjon med norsk og engelsk tale

Oppdag våre offentlige sikkerhet og nødløsninger

Ta kontakt med oss i dag!