Locus Log:Nett EDI

Dette er en modulær EDI-løsning, der sammensættes ud fra dine ønsker og behov. Vi har mere end 400 transportører i vores netværk. Du kan nemt oprette forbindelse til disse med EDI.

Vores produkt leveres som en "Software as a service"-løsning. Du har adgang til systemet 24/7, 365 dage om året.

Se alle sporingsoplysninger i din ordreoversigt i realtid, og få fuld statistik over leveringskvaliteten på både kolli- og forsendelsesniveau.

EDI-forsendelser til og fra transportører

Log:Nett har en forsendelsesoversigt, der giver et godt overblik over alle dine ordrer. Her kan du også registrere ordrer manuelt eller få disse importeret fra andre systemer. Log:Nett sender ordrer til transportørerne og måler, hvor godt de gennemføres. Du får leveringsstatistik på nettet og i Excel, integrationer til ERP og WMS samt udskrift af labels og fragtbreve. 

Vi opsætter integrationer til de nødvendige transportører.

Apps i Log:Nett

Med apps kan du sende ordrer direkte til chaufføren, bevare kontrollen helt ned på kolliniveau, rapportere GPS-positioner og fejl/afvigelser, scanne alle typer stregkoder, angive leveringsstatus for dig og dine kunder samt bevare det fulde overblik i en trackingportal. Appsene erstatter den traditionelle køreseddel og fragtbrevet og reducerer dermed behovet for efterregistrering.

Fastsættelse af transportpris og fakturastyring

I dette modul kan du indtaste dine transportaftaler og eventuelle tillæg. Baseret på transportør, postnummer (til/fra) og vægten af kolli vil alle dine opgaver blive prissat automatisk. Prisen kan tilbageføres til dit ordresystem, og opgaven sendes til din transportør via EDI. Løsningen behandler også indkomne fakturaoplysninger fra din læsser og sammenligner disse med priserne i din transportaftale. Alt dette sker automatisk, og du kan dermed have større fokus på afvigelserne i kæden.

Yderligere funktioner

Konsolidering af forsendelser

Giver dig mulighed for at slå et antal forsendelser til samme kunde sammen. Det kan ske manuelt eller automatisk. Du vil kunne spore forsendelserne gennem hele kæden på kolliniveau og frem til kundens ordre.

Returforsendelser
Transportkunden kan oprette returordrer til sine kunder. Brug vores skabeloner, der forenkler processen og sikrer medtagelse af de rigtige oplysninger.
Varsling og sporing
Varsling via SMS/e-mail om hændelser under transporten af godset samt eventuelle andre hændelser. Sporingen giver dig det overblik, du har brug for, både som kunde og transportør. Forhåndsmeldinger er også en del af denne varsling.
Udskrifter
Du udskriver så mange labels, godslister og fragtbreve, som du vil. Labelprinter kan købes direkte hos Locus.

Oplev vores logistikløsninger

Kontakt os i dag!