Locus Log:Nett EDI

Detta är en modulbaserad EDI-lösning som sätts samman efter dina önskemål och behov. Vårt nätverk består av fler än 400 transportörer. Du kan enkelt ansluta dig till dessa med EDI.

Vår produkt levereras som en ”Software as a service”- lösning. Du har tillgång till systemet 24/7, 365 dagar om året.

Se all spårningsinformation i ditt ordertorg i realtid och få heltäckande statistik för leveranskvaliteten både på kolli- och sändningsnivå.

EDI-sändningar till och från transportörer

Log:Nett har ett leveranstorg som ger dig god överblick över alla dina order. Här kan du också registrera order manuellt eller importera dem från andra system. Log:Nett sänder order till transportörerna och mäter utförandekvaliteten. Lösningen tillhandahåller leveransstatistik online och i Excel, kan integreras med ERP och WMS och kan användas för utskrift av etiketter och fraktbrev. 

Vi tar hand om integrationen med nödvändiga transportörer.

Appar i Log:Nett

Via apparna kan du skicka order direkt till förarna, ha kontroll ned på kollinivå, rapportera GPS-positioner och fel/avvikelser, skanna alla typer av streckkoder, ange leveransstatus för dig och dina kunder och få full överblick i en spårningsportal. Apparna ersätter den traditionella fraktsedeln och fraktbrevet, och minskar efterregistreringen.

Beräkning av transportpris och fakturakontroll

I den här modulen kan du lägga in dina transportavtal och eventuella tillägg. Med utgångspunkt i transportör, postnummer (till/från) och vikt på kolli beräknas priset på alla dina uppdrag automatiskt. Priset kan överföras till ditt ordersystem och uppdraget skickas till din transportör via EDI. Lösningen behandlar också inkommande fakturainformation från din samlastare och jämför denna med priserna i ditt transportavtal. Allt görs automatiskt så att du i stället kan fokusera på avvikelser i kedjan.

Ytterligere funksjoner

Konsolidering av sändningar
Gör att du kan slå ihop ett antal sändningar till en och samma kund. Detta kan göras manuellt eller automatiskt. Du kan spåra sändningen på kollinivå genom hela kedjan till dess att leveransen når kunden.
Returer
Transportköpare kan skapa returorder för sina kunder. Använd våra mallar för enklare hantering och rätt information.
Notiser och spårning
Notiser för händelser under godstransporten eller andra händelser via sms/e-post. Spårningen ger både kunden och transportören nödvändig överblick. Förhandsmeddelanden är en del av dessa notiser.
Utskrifter
Du kan skriva ut valfritt antal etiketter, godslistor och fraktbrev. Etikettskrivare kan beställas direkt från Locus.

Upptäck våra logistiklösningar

Kontakta oss idag!