Flådestyring og mobilitet

Locus gør mobilitet let! Det er vores vision og valgsprog. Vi leverer effektive og værdiskabende løsninger til vores kunder, som gør hverdagen lettere for både mobile medarbejdere og ledelsen.

Flådestyring

Løsningerne giver en opdateret status på leverancer, køretøjspositioner og forventede ankomsttider hos kunderne. Det giver kørselslederne et større overblik samt bedre muligheder for at udnytte materiellet bedre og reducere forekomsten af tomkørsler.

Et bedre overblik og en mere effektiv kommunikation med chaufførerne betyder også, at kørselslederne kan håndtere planlægning og overblik på tværs af mange køretøjer.

Asfalt-/massetransport: BulkCargo

BulkCargo håndterer massetransport i henhold til en fælles branchestandard. Løsningen giver overblik og fjerner manuelle rutiner i den daglige drift, herunder elektroniske køresedler via apps. Chaufførerne modtager eller opretter opgaver i appsene, og alt opdateres i webløsningen på kontoret. Ud over et fuldt overblik bliver der også oprettet et fakturagrundlag på baggrund af den faktiske kørsel.

Løsningen har åbenlyse fordele hos transportøren, for eksempel at kørselskontoret ikke behøver at udføre manuelle operationer og i stedet kan koncentrere sig om at kontrollere de data, der kommer ind. Det vil dog sandsynligvis være entreprenøren, der høster de største fordele. En ting er, at du ikke behøver at bruge så mange ressourcer på at verificere opgaver, men den største fordel er klart det overblik, du får. Projektledelsen opdateres løbende på transportstatus, og omkostningerne opdateres løbende.

Track & Trace, status og afvigelser

Når en chauffør udfører sine kørselsopgaver, rapporterer han tilbage, hvad der gøres. Hver enkelt ordre har flere mulige statusrapporteringer, der let indsendes til kørselskontoret. 

Alle statusser, der rapporteres tilbage til kørselskontoret, registreres i loggen, systematiseres og vises på hver enkelt ordre. Disse oplysninger vises i forskellige rapporter og på nettet.

Hvert køretøj kan være udstyret med en GPS-modtager og dermed fastslå sin egen position. Denne position sendes med jævne mellemrum til kørselskontoret, så kontoret til enhver tid har fuldt overblik over sine ressourcer.

Bestil og scan på app

Ordrer og beskeder overføres til appen, eller chaufføren henter ordrerne frem med et tryk på en tast. Ordrerne vises i den rigtige rækkefølge til udførelse, og appen har en fleksibel opsætning tilpasset dine behov. Appen kan scanne fragtbreve og pakkelabels.

Elektroniske fragtbreve og turlister til chauffører

Chaufføren eller transportøren kan også selv hente forudplanlagte ture via scanning eller turnummer, uden at operatøren behøver at være til stede.

Systemet sender ordrer til chaufføren, eller chaufføren henter selv ordrer/ture (ved hjælp af kollinummer, forsendelsesnummer, tur-id eller ledige ture)

Skadesregistrering og underskrift

Biludstyret har et indbygget kamera, der kan tage billeder af skader på godset. Disse billeder arkiveres på ordrerne og er således nemme at genfinde på anmodning. Kunderne underskriver direkte på appens skærm, og underskrifterne gemmes på ordrerne.

Varemodtagelse (terminalscanning) og dokumentation af skader

Nogle steder skal du registrere dine varer på scannere, der er beregnet til formålet. Det kan typisk være for at registrere modtagne varer inde i hubben/terminalen og registrere eventuelle skader på godset (f.eks. via foto). I en CrossDock kan scannere i terminalen anvendes til registrering af både indgående og udgående varer i terminalen samt til udskrivning af labels til umærket gods.

Navigation i bilen

Appen benytter din smartphones eget navigationssystem såsom Google Maps eller Sygiq, hvilket gør det nemmere at finde frem til det næste afhentnings- eller leveringssted. De adresser, der registreres, sendes til bilen, og chaufføren kan nemt få hjælp til at finde den næste destination.

Yderligere funktioner

Sporingsenhed og GPS-positionering

Hver enhed består af en sporingsenhed med kabler, ekstern antenne til montering i forruden og indbygget SIM-kort. Det er ikke nødvendigt at oprette mobilabonnementer til disse enheder.

En eller flere enheder med en installeret sporingsenhed vil kunne vises på kortet på samme tid, og du vil nemt kunne følge enheden på kortet, når du modtager opdaterede GPS-oplysninger fra enheden.

Hvis du vil kunne se, hvor en enhed har været i en periode (slæbespor) eller de seneste 15 minutter, kan du nemt slå GPS-sporingen til på kortet og få vist, hvor enheden har bevæget sig inden for den givne periode.

GPS-positionering af anhængere i realtid giver også mulighed for bedre udnyttelse af materiellet.

Geofence
Det logføres, om en enhed kører ind i eller forlader et givent område.
Udskrivning af følgesedler og forsendelsesbeviser
Ved behov kan der anvendes en printer, og ordrerne/meddelelserne kan da udskrives i bilen. Det kan være nødvendigt, hvis kunden ønsker en kvittering, eller hvis du ønsker en kvittering fra kunden.
Palleregnskab
Systemerne håndterer administrationen af byttepaller, som kan være både tidskrævende og besværlig.

Temperaturkontrol

Locus har udarbejdet LinkItAll-softwaren til Carrier.

LinkItAll leverer blandt andet temperaturdata, position og tider for bilerne, hvilke ruter der er kørt, hvilket sætpunkt chaufføren har indstillet, og hvor længe bilens døre har været åbne. Systemet er webbaseret og har også oplysninger om driften af køleanlægget, samt hvor der er et værksted, der kan yde assistance. Der er også alarmer for temperaturafvigelser og driftstop på anlægget.

Beskedtjenester

Systemet kan sende og modtage beskeder fra en eller flere biler. Tjenesten er en integreret del af systemet og fungerer på mange måder som et almindeligt e-mailsystem.

Upptäck våra logistiklösningar

Kontakta oss idag!