Flotthantering och mobilitet

Locus makes mobility easy! Det är vår vision och livsfilosofi. Vi levererar effektiva och värdeskapande lösningar till våra kunder som förenklar vardagen för både mobila medarbetare och ledning.

Flotthantering

Lösningarna håller dig uppdaterad om leveranser, bilarnas positioner och förväntade ankomsttider till kunderna. Det ger logistikern bättre överblick och större möjligheter att utnyttja resurserna bättre och minska antalet tomkörningar.

En bättre överblick och mer effektiv kommunikation med förarna betyder också att logistikerna kan planera och ha överblick över ett stort antal fordon.

Asfalts-/bulktransport: BulkCargo

BulkCargo hanterar bulktransport utifrån en gemensam branschstandard. Lösningen skapar överblick och minskar antalet manuella rutiner i den dagliga driften, bland annat med hjälp av elektroniska fraktsedlar via appar. Förarna tilldelas eller skapar uppdrag via apparna och allt uppdateras i webblösningen på kontoret. Förutom full överblick skapas även ett fakturaunderlag som baseras på den faktiska körningen.

Lösningen ger klara fördelar för transportören, till exempel eftersom speditionskontoret slipper utföra manuella operationer och i stället kan koncentrera sig på att kontrollera data som har matats in. Men allra störst är nog vinsten för entreprenören. Man slipper till exempel lägga stora resurser på att verifiera uppdrag, men den absolut största fördelen ligger i den enastående överblicken. Projektledningen hålls löpande uppdaterad om transportens status samtidigt som kostnaderna uppdateras kontinuerligt.

Track & Trace, status och avvikelser

När en förare utför sina köruppdrag rapporterar han eller hon löpande vad som sker just nu. Varje enskild order har flera möjliga statusrapporteringar som enkelt skickas till speditionskontoret. 

All status som rapporteras till speditionskontoret registreras i loggen, systematiseras och visas för varje unik order. Informationen visas i olika rapporter och online.

Varje enskilt fordon kan ha en GPS-mottagare och därmed fastställa sin egen position. Positionen överförs till logistikcentralen med jämna mellanrum, så att kontoret alltid har full överblick över sina resurser.

Order och skanning via app

Order och meddelanden skickas till appen, eller så hämtar föraren orderna med en knapptryckning. Orderna visas i den ordningsföljd som de ska utföras och appen kan flexibelt anpassas efter personliga behov. Appen kan skanna fraktbrev och kollietiketter.

Elektroniska fraktbrev och turlistor till förare

Föraren eller transportören kan också själva hämta inplanerade turer genom att skanna eller ange turens nummer utan att operatören behöver vara på plats.

Systemet skickar order till föraren eller så hämtar föraren själv ordern/turen (via kollinummer, sändningsnummer, tur-ID eller tillgängliga turer)

Skaderegistrering och signatur

Utrustningen i bilen har en integrerad kamera som kan ta bilder av skador på godset. Bilderna arkiveras på orderna, vilket gör dem enkla att söka upp vid behov. Kunderna signerar direkt på appens skärm och signaturerna sparas på orderna.

Varumottagning (terminalskanning) och dokumentation av skador

På vissa platser behöver man registrera godsmottagningen med en särskild skanner, till exempel genom att registrera mottaget gods inne på lagret/terminalen och registrera eventuella skador på godset (t.ex. med en bild). I en crossdock kan terminalskannrar användas för att registrera både inkommande och utgående gods på terminalen samt för att skriva ut etiketter för omärkt gods.

Navigering i fordon

Appen använder smarttelefonens eget navigationssystem, t.ex. Google Maps eller Sygiq. Det gör det lättare att hitta till nästa upphämtnings- eller leveransplats. Registrerade adresser skickas ut till bilen och föraren kan enkelt få hjälp att hitta till nästa destination.

Ytterligare funktioner

Spårningsenhet och GPS-positionering

Varje enhet består av en spårningsenhet med kablage, en extern antenn för montering på vindrutan och en integrerat SIM-kort. Mobilabonnemang behöver inte tecknas för dessa enheter.

En eller flera enheter med installerad spårningsenhet kan visas på kartan samtidigt, och man kan enkelt följa enheten på kartan efterhand som man tar emot uppdaterad GPS-information från enheten.

Om man vill se var en enhet har befunnit sig under en period (släpspårning) eller de senaste 15 minuterna, kan man enkelt aktivera GPS trace på kartan och visa var enheten har rört sig under den givna perioden.

GPS-positionering av trailrar i realtid gör också att resurserna kan utnyttjas bättre.

Geofence – geostaket
Loggning sker om en enhet kör in i eller lämnar ett specifikt område.

Utskrift av följesedel och leveranssedlar

Vid behov kan man använda skrivare, och orderna/meddelandena kan då skrivas ut i bilen. Detta kan vara nödvändigt om kunderna vill ha kvitto, eller om man eventuellt själv önskar kvitto från kund.
Pallredovisning
Systemen hanterar administrationen av bytespallar, något som kan vara både tidsödande och komplext.

Temperaturkontroll

Locus har utarbetat LinkItAll-programvaran för Carrier.

LinkItAll tillhandahåller bland annat temperaturdata, position och tider för bilarna, vilka rutter som har körts, vilken setpunkt föraren har angett och hur länge dörrarna på bilen har varit öppna. Systemet är webbaserat och ger också information om driften hos kylanläggningen, samt var det finns verkstad som kan bistå med hjälp. Det finns även larm för temperaturavvikelser och driftstopp i anläggningen.

Meddelandetjänster

Systemet kan skicka och ta emot meddelanden från en eller flera bilar. Tjänsten är en integrerad del av systemet och fungerar i stort sett som ett e-postprogram.

Upptäck våra logistiklösningar

Kontakta oss idag!