mars 13, 2024
Transportation Locus Logistics Logg Nett EDI – spårning av försändelser Web Preview Banner SV

Logg:Nett EDI – spårning av försändelser

Log:Nett EDI – spårning av försändelser Få tillgång till alla fördelar med EDI, oavsett hur stor din verksamhet är. Log:Nett EDI är en plattform utvecklad av personer med djupgående kompetens, inte bara inom logistikområdet, men också när det gäller de unika egenskaperna hos logistikekosystemet – både på leverantörs- och transportörssidan. Log:Nett EDI kommer också att stödjas på vägarna, genom personlig kontakt, stöd och relationer.