Smart ruteplanlægning

God ruteplanlægning kræver effektive støtteværktøjer for at gøre ruterne så gode og gennemførlige som muligt.

Der er mange hensyn at tage for en kørselsplanlægger, der skal lægge gode planer, og så er det godt at have et effektivt system til hjælp i en hektisk hverdag.

Systemet tilbyder hurtig og effektiv planlægning af ruterne og genererer besparelser i form af lavere omkostninger forbundet med kørsel og flere leveringer pr. dag pr. bil. Planen danner også grundlag for bedre og mere præcis kommunikation med kunderne vedrørende planlagte besøg hos dem, hvilket igen reducerer den tid, hvor de skal sidde og vente på levering.

Grundlaget for god planlægning

Ordrerne grupperes på forskellige måder forud for optimeringen. TMS-løsningen sender udgangspunktet for, hvordan ruterne kan optimeres såsom tidsforbrug hos kunden baseret på, hvad der skal leveres eller afhentes.

De gængse optimeringsløsninger tager ikke tilstrækkeligt hensyn til, hvad der skal gøres hos kunden. Vores løsning beregner, hvor længe besøget tager hos kunden, ud fra hvilken type gods der skal leveres, om der skal anvendes kran eller andre hjælpemidler, hvor mange løft der skal udføres, hvilken type køleskab, der skal leveres, om der skal installeres noget osv. I mange tilfælde har den tid, der bruges ude hos kunden, stor indflydelse på det samlede tidsforbrug på kunden og dermed på hele kørselsplanlægningen.

Ruterne planlægges ud fra:

  • Produkter og service, hvor lang tid det tager at laste og losse
  • Biler og medarbejdere, bilernes kapacitet og deres ledighed
  • Kundens åbningstider, tidsintervaller for, hvornår du kan besøge dem
  • Ordredata fra TransFleet eller data importeret via regneark
  • Geografi og trafikoplysninger, herunder historiske data vedrørende kødannelse
  • Lagre og depoter, hvor varerne skal afhentes og leveres

Oplev vores logistikløsninger

Kontakt os i dag!