Locus TransFleet TMS

Locus udvikler og leverer avanceret TMS (Transportation Management Systems) til kunder i hele Europa.

Hver eneste dag køres tusindvis af ordrer gennem systemet, og Locus hjælper kunderne med at bevare fuld kontrol over alle deres varer og forsendelser, uanset hvem der kører for dem.

TransFleet TMS er et system, der hjælper med at forbedre kvaliteten af hele distributionen for både indgående og udgående logistik. Med TransFleet TMS oplever du færre fejl i kæden, og leverancerne bliver mere præcise, samtidig med at du hele tiden har overblik over, hvor varerne befinder sig.

Ved hjælp af dette overblik kan du etablere et større kundefokus og være på forkant med din logistik.

Ordrehåndtering; modtagelse, labeludskrivning, prisfastsættelse, afvigelser og dokumentation

TransFleet TMS modtager typisk ordrer fra et eller flere eksisterende systemer. Disse ordrer er ofte bookninger i andre systemer, som TransFleet TMS konverterer til transportbestillinger med tilhørende beregninger. 

Når ordrerne modtages i TransFleet TMS, kan der sendes feedback til kunderne vedrørende status på ordrerne: Er ordren registreret, i terminalen, afhentet, i transit, leveret eller gennemført. Denne feedback-funktion etableres for de kunder, du ønsker at give tilbagemelding til, og sendes automatisk via e-mail/SMS.

TransFleet kan udskrive fragtbreve, transportlabels, kørselslister og ordresedler. Udskrifterne kan overføres til flere forskellige steder, herunder andre kontorer og terminaler. 

Planlægning af ture, afregning, køreregnskaber og kort

Et komplet overblik over alle ordrer skaber grundlag for effektiv turplanlægning, hvor det ønskes. TransFleet TMS har et stærkt ordreudvælgelsesværktøj baseret på blandt andet tidsfaktorer, geografi, retningsbalance og godskategorier. Hvis du har mange ordrer hver dag, fordeler TransFleet TMS disse ud fra udvalgte kriterier. 

Alle ordrer, ture og biler kan vises på digitale kortoversigter i TransFleet TMS. Det giver en god tilbagemelding om, hvordan turene planlægges, og hvordan den faktiske transportgennemførelse foregår. 

Håndtering af dine underleverandører af transport

TransFleet TMS har et effektivt modul til chauffør-/transportørafregning. Alle de mest almindelige afregningsprincipper understøttes (vægt, paller, afstand, zoner, timer, dagspris osv.) Det foregår ved, at du vælger afregningsform og varetype for forsendelsen. I tilfælde, hvor afstandsberegning er påkrævet, har TransFleet TMS sit eget modul til automatisk beregning af køreafstand baseret på geografiske punkter eller postnumre.

Interaktion med transportører via EDI

TransFleet TMS har sin egen EDI-løsning kaldet Log:Nett. Denne løsning gør det muligt at kommunikere med transportører direkte fra TransFleet.

Optimering; effektiv ruteplanlægning

TransFleet er integreret med WorkWave Fleet-optimering. Det betyder, at ordrer i TransFleet kan optimeres, så de bedste ruter oprettes i systemet.

Ordrerne grupperes på forskellige måder forud for optimeringen. TransFleet udsender grundlaget for, hvordan ruterne optimeres, såsom tid forbrugt hos kunden baseret på, hvad der skal leveres eller afhentes. De gængse optimeringsløsninger tager ikke tilstrækkeligt hensyn til, hvad der skal gøres hos kunden. Her har TransFleet TMS flere fordele.

Løsningen beregner, hvor lang tid besøget tager hos kunden, baseret på, hvilken type gods der skal leveres, om der skal anvendes kran eller andre hjælpemidler, hvor mange løft der skal udføres, hvilken type køleskab der skal leveres, om der skal installeres noget osv. I mange tilfælde har den tid, der bruges hos kunden, stor indflydelse på det samlede tidsforbrug på en kunde og dermed på hele kørselsplanlægningen.

Opfølgning på transportområdet; udsendelse af ordrer, status, afvigelser, fakturastyring

Når alle ordrer er fordelt mellem transportører eller biler, overføres de let til dem. Til transportørerne kan du bruge EDI eller e-mail (f.eks. på PDF). Når bilerne er udstyret med apps, vises kørselslisterne og ordrerne i den valgte rækkefølge på skærmen. Alternativt kan kørselslisterne udskrives på papir.

Når der opstår afvigelser, kan kunder eller andre varsles, og transportkontoret kan omdirigere sine ressourcer, hvis der er behov for det. Jo tidligere i processen disse afvigelser opdages, desto mindre vil omkostningerne ved en ændret plan være.

Track & Trace, status og afvigelser

Når en chauffør udfører sine kørselsopgaver, rapporterer han tilbage, hvad der gøres. Hver enkelt ordre har flere mulige statusrapporteringer, der let indsendes til kørselskontoret.

Alle statusser, der rapporteres tilbage til kørselskontoret, registreres i loggen, systematiseres og vises på hver enkelt ordre. Disse oplysninger vises i forskellige rapporter og på nettet (Track & Trace).

Hvert køretøj kan være udstyret med en GPS-modtager og dermed fastslå sin egen position. Denne position sendes med jævne mellemrum til kørselskontoret, så kontoret til enhver tid har fuldt overblik over sine ressourcer.

Håndtering af kunder, rapportering og opfølgning

Alle statusser og afvigelser, der håndteres af TransFleet TMS, kan rapporteres til kunderne. Det kan ske på forskellige måder: enten via SMS, web, e-mail eller i form af almindelige rapporter.

Nogle rapporteringer kan ske automatisk via SMS, web eller e-mail. Denne funktion opsættes i henhold til dine ønsker i forhold til god kundepleje og kan også være gode salgsargumenter over for nye kunder. Det er altid ønskeligt at kunne præsentere sine kunder for gode tal, der kan skabe tryghed i leveringssituationer.

Integration med andre systemer: ERP, økonomi, TransportXML

TransFleet TMS kan indhente opgaveoplysninger til ERP-systemer, herunder SAP, NAV, Axapta, Aspect4, ASW, Movex, Visma og TakeCargo. Derudover er der lavet flere integrationer til specialsystemer og interne systemer hos kunderne. Det betyder, at TransFleet TMS bliver en del af en virksomheds Supply Chain Management og giver et bedre overblik over logistikken hele vejen til slutkunden.

Oplev vores logistikløsninger

Kontakt os i dag!